Pohrebná služba v Bratislave

Hľadáte pohrebníctvo v Bratislave, ktoré sa postará o všetky náležitosti spojené s poslednou rozlúčkou? MAESTUS s.r.o. je Vám plne k dispozícii.
Náš kvalifikovaný personál s citlivým prístupom zabezpečí dôstojne a na profesionálnej úrovni všetko potrebné.

Zabezpečíme pohreb alebo kremáciu, pomôžeme vybaviť povinnosti v súvislosti s dokladmi na sociálnom úrade a na matrike. Na vystavenie
úmrtného listu je potrebný občiansky preukaz zosnulého.

Prevozy zosnulých robíme v rámci celého Slovenska, aj v ostatných štátoch Európy. Na požiadanie vieme sprostredkovať aj kamenárske a
cintorínske služby, priamo na mieste ponúkame smútočné vence, kytice a ikebany.

Oslovte v tej najťažšej chvíli práve nás, postaráme sa o všetky potrebné náležitosti.